Bachelor Thesis in Non Linear Sound Design

 

 

In Swedish

01

The bachelor thesis I wrote during the last year at the Educational Programme for Sound and Music Production at Dalarna University

Abstract:

Non Linear Sound Design
Realtime Processing of Sound in Video Games
Bachelor Thesis in Sound and Music Production (15 ECTS credits)
at Dalarna University

Video games is an interactive and non-linear type of media, but how does this apply to its sound
design?

This paper deals with technology behind interactive sound design in modern video games. In order to
answer this a study of the most common ways to process audio in real time is carried out, followed up
by an analysis on how this is applied in two modern video games.

The study shows that realtime processing of sound in video games mainly is used to simulate real
world sound phenomena, provide the player with interactive information and feedback, save space,
avoid a repetitive soundscape and facilitate the work of the sound designer.

Key words: Interactive Sound Design Video Games

Sammanfattning:

Ickelinjär ljuddesign
Realtids-processering av ljud i dataspel
C-uppsats i Ljud-och Musikproduktion (15 HP)
vid Högskolan Dalarna

Dataspel är en interaktiv och icke-linjär mediaform, men hur appliceras detta på dess ljudläggning?

Denna uppsats behandlar tekniken bakom en interaktiv ljuddesign i moderna dataspel. För att besvara
hur denna används genomförs en studie av de vanligaste sätten att processa ljud i realtid, samt en
analys av hur detta appliceras i två moderna dataspel.

Studien visar på att realtids-processering av ljud i dataspel vanligen används för att simulera
verklighetens ljudfenomen, ge spelaren interaktiv information och respons samt spara utrymme,
motverka en repetitiv ljudbild och underlätta arbetet för ljuddesignern.

Nyckelord: Dataspel Interaktiv Ljuddesign